فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

طلبه ام. خدا را دوست دارم و اندیشیدن را، پرسیدن را، چشیدن را و جستجوهای همواره.
در این دفترچه، گاهی خودگویه های ذهنم را خواهم گذاشت. از دین و دنیا و حوزه و دانشگاه و زن و خانواده و ...

بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

کسالت این چند ماه فرصت نوشتن و حتی خواندن را برایم تنگ کرده است. انشاالله ختم به خیر شود.

جریانات اندبشه های شیعی قرن دو و سه در کوفه و همچنین ری برایم خیلی مهم شده است چرا که شناخت آن زمینه شناخت حجم کثیری از روات حدیث شیعی را فراهم می آورد. 

تقریبا دو نقطه مهم در جغرافیای حدیث هستند و اکثر روایات ما از این دو شهر عبور کرده اند. 

جریان مفضل در کوفه و سهل در ری تصویر معناداری در میراث حدیثی ما بر جای گذاشته اند که نیازمند هویت شناسی هستند. مرویات این جریانها در کتب حدیثی انقدر زباد است که اغلب از جرح افراد منسوب به آن هراس دارند.

من که به گمانم روی ابن غضایری را سفید کرده ام در سخت گیری، فعلا تا رسیدن به شواهد تبریه منسوبین به جریانات غلو و تفویض را با دیده اتهام مینگرم. به همین جهت متهمم به ملالغت!

اما چند روز پیش بیان عجیبی از بانویی حدیث پژوه خواندم که گفته بود جعل در میراث حدیثی شیعه امکان نداشته است چون اهل بیت ع حواسشان جمع بوده و پالایش می کرده اند!!!

پ.ن:

۱- پسرم وارد سال سوم زندگی اش شد... جشن تولدش را خیلی میفهمید!

۲- استعداد خواندن به شکل پررنگی در پسرکم تبلور دارد. کاملا تصادفی فهمیدم بعضی کلمات را میشناسد!!  هنوز محصول آموزشی ای که بازی کودکم را به برنامه اموزشی تبدیل نکند نیافته ام. سخت در جستجو هستم. به گمانم باید خودم چیزی بسازم.

۱۰ نظر ۲۶ آذر ۹۵ ، ۱۸:۵۸
آسیه سادات بنیادی