فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

طلبه ام. خدا را دوست دارم و اندیشیدن را، پرسیدن را، چشیدن را و جستجوهای همواره.
در این دفترچه، گاهی خودگویه های ذهنم را خواهم گذاشت. از دین و دنیا و حوزه و دانشگاه و زن و خانواده و ...

بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

بعد از مناظره هایی که بین آقایان بازرگان و سروش بر سر نظریه رویاهای رسولانه دکتر سروش در تلویزیون بی بی سی فارسی انجام شد، مناظره ای مکتوب هم بین این دو جریان یافت. دکتر سروش رویاهای رسولانه 6 را چند روز پیش در جواب نقد مکتوب آقای بازرگان نوشت.
به نظرم گره جدیدی از مشکل این نظریه نگشوده است!
باز هم مولانا و ذهن شاعرانه اش در تاروپود مقاله و فحوای سخن سروش موج میزند.

در مقاله ششم از سلسله مقالات رویاهای رسولانه  هم ناسازواری مدعا و دلیل به نظرم پیداست. 
به نظرم بیش از هر چیز تاریخ با این نظریه سر ناسازگاری دارد. 

پیامبر هم "خودآگاه" پیام آور از سوی خداست و هم قرآن همه رویای اوست!
رویا بودن قران خللی در حقانیتش بوجود نمی آورد!
برای فهم قران باید خوابگزاری کرد!!
دکتر سروش معمولا واژه هایی شوالیه وار میسازد گویا آنها را به مصاف اصطلاحات و واژه های سلطه یافته میفرستد. لذا مفردات نظریه ایشان و استدلالهایشان مخدوش از تعریف ناشدگی است.
مقاله ششم از جهتی به دلیل مواجهه با منتقدان چکش کاری شده تر است.


پ.ن:

1- نقد مقاله به مجالی گسترده تر نیازمند است.
2- رمضان به ثلث سومش رسید.
3- التماس دعا


۲۵ نظر ۰۶ تیر ۹۵ ، ۱۹:۳۰
آسیه سادات بنیادی