فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

طلبه ام. خدا را دوست دارم و اندیشیدن را، پرسیدن را، چشیدن را و جستجوهای همواره.
در این دفترچه، گاهی خودگویه های ذهنم را خواهم گذاشت. از دین و دنیا و حوزه و دانشگاه و زن و خانواده و ...

بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

وحشت ناک تر از نفس آدمی نیست!

۰ نظر ۳۱ مرداد ۹۴ ، ۱۷:۰۵
آسیه سادات بنیادی