فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

طلبه ام. خدا را دوست دارم و اندیشیدن را، پرسیدن را، چشیدن را و جستجوهای همواره.
در این دفترچه، گاهی خودگویه های ذهنم را خواهم گذاشت. از دین و دنیا و حوزه و دانشگاه و زن و خانواده و ...

بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

گمان کردم اینجا بی مشکلتر از بلاگفاست! اما ظاهرا فرقی نمیکند.

برمیگردم به همان خانه... به جایی که بودم!

http://bsbonyadi.blogfa.com/

۰ نظر ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۵:۰۵
آسیه سادات بنیادی