فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

نوشته های شخصی آسیه سادات بنیادی

فرزند صبح

طلبه ام. خدا را دوست دارم و اندیشیدن را، پرسیدن را، چشیدن را و جستجوهای همواره.
در این دفترچه، گاهی خودگویه های ذهنم را خواهم گذاشت. از دین و دنیا و حوزه و دانشگاه و زن و خانواده و ...

بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

واژه معناشناسی دیگر در مطالعات قرآنی شایع شده است. اما به نظرم میرسد هنوز این مفهوم وارداتی به خوبی شناخته و کاویده نشده است. گاهی فکر میکنم برخی تحت اللفظی و با جایگزینی مفاهیم بومی عبارت را فهمیده اند!

معناشناسی به معنای دقیق کلمه متعلق به حوزه ساینس است حوزه ای که در آن سخن گفتن از یک منشاء ماورایی برای یک پدیده زبانی معنا ندارد چه رسد که موضوع مطالعه قرار بگیرد.

قرآن را با روشهای دانش سمانتیک که فرزند ساینس است مورد مطالعه قرار دادن چالشهای گسترده ای در بر دارد که نمیتوان از آن چشم پوشید. از آن بیشتر خواهم گفت!

 

پ.ن:
1- انتظار و انتظار و انتظار... این روزها حال من است. 

۲ نظر ۰۶ آذر ۹۳ ، ۰۵:۱۶
آسیه سادات بنیادی